Netwerk Koude- en Klimaattechniek

Platform en beleidsorgaan voor gebruikers en aanbieders van koude- en klimaattechnische installaties

Wat is NKK?

Het Netwerk Koude- en Klimaattechniek (NKK) is een platform van gebruikers en aanbieders van koude- en klimaattechnische installaties. 

Organisatie

Op het platform komen diverse gebruikers en aanbieders van koude- en klimaat-technische installatiesamen om relevante zaken te bespreken en aan te kaarten. Samen zorgen de partijen ervoor dat deze zaken bij beleidsmakers worden aangedragen. 

Certificering

NKK houdt toezicht op de veiligheid en de kwaliteit voor het werken met natuurlijke koudemiddelen en f-gassen. Het beheer en de ontwikkeling zijn ondergebracht bij InstallQ. De bewijzen van vakbekwaamheid van personen zijn ondergebracht bij QBIS.

Ons bestuur

Aloys Putmans
Voorzitter

Mart Peeman
Secretaris
mobiel: 06  537 502 77
secretariaat@koudeklimaattechniek.nl

Onze partners