Certificering

 Natuurlijke koudemiddelen

Natuurlijke koudemiddelen

Het NKK houdt toezicht op de veiligheid en de kwaliteit voor het werken met natuurlijke of alternatieve koudemiddelen waaronder CO2, NH3 en brandbare koudemiddelen.

Het beheer en de ontwikkeling zijn ondergebracht bij InstallQ. De bewijzen van vakbekwaamheid van personen zijn ondergebracht bij QBIS in het Centraal Register Techniek waardoor de competenties van personen die werken in deze sector zichtbaar en daardoor toetsbaar worden voor alle partijen.

Na de vaststelling van de nieuwe PGS13, de NPR7600 en NPR7601 is een Examencommissie onder leiding van InstallQ gevormd om nieuwe eind- en toetstermen te ontwikkelen zodat opleiders en examenorganisaties zich kunnen voorbereiden om monteurs aantoonbaar competent te maken voor het werken aan installaties gevuld met alternatieve koudemiddelen.

Opleiders kunnen aan de hand van deze eind- en toets termen monteurs opleiden en prepareren voor de examens.

Per september 2022 zijn er zes varianten ACB certificaten beschikbaar onder de VVAKK (VAKmanschap bewijs Veilig werken met Koudemiddelen).

STE en STEK zijn op dit moment de examenorganisaties waarmee het NKK in gesprek is om per 2022 de toetsing te gaan uitvoeren aan de hand van een door  NKK beheerde itembank en richtlijnen voor de uitvoering van de praktijkopdrachten.