Certificering

F-Gassen

F-Gassen

Het NKK heeft de expertise om ook toezicht te houden op de veiligheid en de kwaliteit voor het werken met F-gassen.

Het beheer en de ontwikkeling kunnen worden ondergebracht bij InstallQ. De bewijzen van vakbekwaamheid van personen zijn ondergebracht bij CRT in het Centraal Register Techniek waardoor de competenties van personen die werken in deze sector zichtbaar en daardoor toetsbaar worden voor alle partijen.

NKK wil haar kennis en brede sector vertegenwoordiging inzetten om de aanstaande nieuwe F-gassenverordening te implementeren en borgen.