Certificering

ETT (eind- en toetstermen) ACB

Het werken met natuurlijke koudemiddelen brengt milieu-, veiligheids- en gezondheidsrisico’s met zich mee en vraagt om een gedegen vakkennis van de mensen die installaties met natuurlijke koudemiddelen installeren, repareren en onderhouden. De recente aanpassing van de meest relevante normen op dit gebied PGS13, NPR7600 en NPR7601, is aanleiding geweest de eindtermen achter de ACK- diploma’s (voor het werken met ammoniak, CO2 en koolwaterstoffen) te actualiseren en te uniformeren. Het belang van vakmanschap wordt in alle drie de richtlijnen benadrukt.

Welke nieuwe examens komen er:

Er worden zes examens ontwikkeld:

  • Een examen A1 voor het werken met Ammoniak (ongeacht inhoud koudemiddel)
  • Een examen C1 voor het werken met CO2 (ongeacht inhoud koudemiddel)
  • Een examen C2 voor het werken met CO2 in installaties met een koudemiddelinhoud van max. 25 kg
  • Een examen B1 voor het werken met Brandbare Koudemiddelen (ongeacht inhoud koudemiddel)
  • Een examen B2 voor het werken met Brandbare Koudemiddelen in installaties met een koudemiddelinhoud van max. 25 kg
  • Een examen B3 voor het werken met Brandbare Koudemiddelen in installaties met een koudemiddelinhoud van max. 3 kg

Het examen bestaat uit een theorie- en een praktijkexamen. Het theorie-examen omvat een aantal algemene multiple choice vragen (ongeacht met welk koudemiddel gewerkt wordt), en een aantal multiple choice en open vragen specifiek gericht op het type koudemiddel waarvoor examen wordt gedaan. Op dezelfde dag wordt ook praktijkexamen gedaan. Zowel voor het theorie- als voor het praktijkexamen moet een voldoende worden gehaald. Het examen kent ook een aantal knock-out vragen of handelingen. Deze moeten altijd voldoende worden afgerond om te kunnen slagen

Opleidingen

Ter voorbereiding voor het examen biedt een aantal opleiders cursussen aan. Deze zijn aan de hand van de nieuwe eind- en toetstermen geactualiseerd en vormen een goede voorbereiding op het examen. De verwachting is dat deze opleidingen vanaf 1 september 2022 beschikbaar zijn.

Bewijs van vakmanschap

Na het slagen voor het examen verkrijgt de kandidaat een bewijs van vakmanschap, het VVAKK, vakmanschapsbewijs veilig werken met koudemiddelen. Dit bewijs wordt geregistreerd bij het Centraal Register Techniek (www.crt.nl). Dit bewijs van vakmanschap is 7 jaar geldig.

Wanneer het nieuwe examen doen?

In ieder geval moet opnieuw examen worden gedaan op het moment dat de geldigheid van uw huidige certificaat verloopt. Voor die tijd afgegeven certificaten faseren in de komende zeven jaar uit. Het kan evenwel verstandig zijn om, in het licht van de aard en omvang van de wijzigingen c.q. in wat als bekend wordt verondersteld, al eerder het nieuwe examen af te nemen.

Hier zijn verschillende pdf's geplaatst om te downloaden